วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

ออกแบบคานเหล็ก online อย่างง่าย

โปรแกรมออกแบบคานเหล็กอย่างง่าย
ใช้ตรวจสอบหน้าตัดอย่างง่ายก่อนลงมือคำนวณละเอียดครับ
เลือกหน้าตัดจากเมนู
เพียงมีอินเตอร์เน็ตก็ช่วยท่านได้ :)

http://www.sut.ac.th/engineering/civil/ComputeOnline/Steel/Beam/Beam.html